Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-80-86407-87-6
Monografie
    Orlicko - region v pohraničí