Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-80-86604-46-6
Monografie
    Zakládání Staveb