Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-80-903141-2-2
Monografie
    Historie zlatohorských dolů