Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-83-922330-2-2
Monografie
    Baseny sródgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji
    Bazeny Srodgorskie
    Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
    Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21 Sep, 2008
    wycieczka B: Osady permskie basenu śródsudeckiego