Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-92-0-106110-2
Monografie
    Radioelement Mapping