Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Akademické nakladatelství CERM
Monografie
    30. konference Zakládání staveb, Brno 2002
    31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb - Foundations - Grundbau, Brno 2003 - sborník příspěvků
    34. konference Zakládání staveb
    35th Conf. Zakládání Staveb
    Sborník Geotechnické symposium
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb
    Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003
    Slovník pro studenty antropologie I. A - L
    Zakládání staveb. 32. konference se zahraniční účastí. Sborník příspěvků