Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Dolin Prague and Moravian Museum Brno
Monografie
    Geology of Iraq