Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Springer International Publishing
Monografie
    STRATI 2013 : Proceedings of the 1st International Congress on Stratigraphy