Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    UGN AV ČR
Monografie
    1. Česko-polské geomechanické symposium
    1. Česko-polské geomechanické sympozium
    Abrasives for AWJ Cutting
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 1, Sborník referátů.
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 2, Sborník referátů.
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
    Documenta geonica 1/1994
    Documenta geonica 1996
    Documenta geonica 1997. Documents of geonics 1997
    Documenta geonica 1998. (Blaheta, R.: Numerical methods in elasto-plasticity)
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Synposium
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2005
    Documenta geonica 2005
    Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
    Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Inženýrská seismologie
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
    Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs
    Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs. Proceedings of the conference dedicated to the jubilee of Owe Axelsson
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Numerical methods in elasto-plasticity
    Ph. D. Workshop Proceedings
    Ph.D. Workshop 2006 Proceedings
    Sborník abstraktů příspěvků semináře Matematické modelování spolehlivosti s aplikacemi v inženýrství
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí"
    Sborník z konference
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 1
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2
    Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Chalenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra
    Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies & Numerical Linear Algebra
    Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra
    Seminar on Numerical Analysis.Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Testing of quality of nozzles
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl)
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Sborník ze semináře
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář
    Zemětřesná aktivita severní části moravsko-slezské oblasti v letech 1997-2003