Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    ÚGN AV ČR Brno
Monografie
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí