Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    ÚSMH AV ČR
Monografie
    The 7th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas. Abstracts
    Abstracts of the 7th Czech-Polish Workshop "Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas"
    Abstracts of the 7th Czech-Polish Workshop "Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová 2-5 November, 2005
    Abstracts of the 7th Czech-Polish Workshop "Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas"Ramzová 2-5 November, 2005
    ASPELEA Final Progress Report, IRSM AS CR, Prague
    Co processing of coal with waste plastics
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby
    Flokulace odpadních kalů z Úpravny uhlí Komořany
    Fyzikálně-mechanické vlasttnosti nadložních pískovců z dolu Kladno 2
    Glazurované odpadní kaly v RKZ, a.s., Experimentální studie
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Mala Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva
    Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
    Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
    Institute of Rock Structure and Mechanics
    Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím
    Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
    Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
    Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
    Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
    Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
    Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Posouzení vzorků cementu, studie pro PS Přerov
    Progress Report on ASPELEA Project, 1st period (October 1, 1997 - September 30, 1998)
    Progress Report on ENSeRVES Project, 1st period (June 11, 1997 - June 10, 1998)
    Progress Report on ENSeRVES Project, 3rd Period (July 1, 1999 - June 30, 2000). IRSM CAS CZ, Prague
    Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(2000) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu RP
    Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
    Standsicherheit der Hänge in der Umgebung des Kehrtunnels im Weiler in Wutachtal
    Stanovení obsahu azbestových vláken ve vybraných stavebních materiálech
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
    Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB
    Tenzometrické měření deformačních změn na táhlech ve Valdštejnské konírně
    Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod
    Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Zhodnocení sedimentů z lokality Dalovice
    Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe