Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Ústav geoniky AVČR
Monografie
    Analýza dat v seismologii inženýrské geofyzice
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
    Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
    Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ s použitím leteckých snímků velkého měřítka
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice
    Natural hazards in the Czech Republic