Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Monografie
    1.Česko-polské geomechanické symposium
    5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics. GECO 2014. 5
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
    Abstrakta, 7. regionální konference "Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice"
    Analýza geodetického a geofyzikálního monitoringu poddolovaného území
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách
    Carbon dioxide and the rock massif
    Chování hornin v podmínkách trojosého zatížení. Kandidátská disertační práce
    Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. 2
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9./
    Česko - slovenský geografický akademický seminář /14./
    Dačice
    Documenta geonica 2005
    Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Documenta Geonica 2009. 2
    Documenta geonica 2013
    Documenta Geonica, The 5th Czech and Polish Conference Geology of the Upper Silesian Basin
    Dolní Kounice
    Dubňany
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Euroregiony, státní správa a samospráva
    Euroregiony, státní správa a samospráva
    Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně
    Geografie malých měst 2004
    Geografie malých měst 2005
    Geografie malých měst 2005
    Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně
    Geography in Europe of Regions
    Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005)
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000...
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    Geomorfologický sborník 7
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací. 1
    Holešov
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Klimkovice
    Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice
    Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků
    Modelling 2014
    New Rural Spaces : Towards Renewable Energies, Multifunctional Farming, and Sustainable Tourism
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Orlicko - region v pohraničí
    Ph. D. Workshop 2009 Proceedings
    Ph. D. Workshop 2009 Proceedings
    Ph.D. Workshop 2006 Proceedings
    PhD. Workshop 2008 Proceedings
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl
    Preprocessing pre aplikáciu MKP v úlohách geomechaniky. Kandidátska disertačná práca
    Proceedings of the 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society. 5
    Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
    Sborník abstraktů z konference ČAG "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Sborník inženýrské seismologie
    Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí)
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
    Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC4
    SNA ´09 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Sborník referátů (1. díl)
    Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
    Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník
    Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
    Time-spatial changes of the regional and landscapes structures. Collection of Abstracts
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008
    Ultrazvuková modulace vysokorychlostních vodních paprsků
    Uživatelský popis systému GEM 22C. Program pro grafické zpracování výstupních dat v systému GEM 22. Verze 1.0
    Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Vodní paprsek 2009
    Vodní paprsek 2009. Sborník příspěvků
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
    Water Jet 2013 - Research, Development, Applications. Proceedings of the Conference on Water Jetting Technology
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu