Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Monografie
    The 7th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and adjacent areas. Abstracts. p. 15-16. Ramzová, November 2-5, 2005.
    The 7th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and adjacent areas. Abstracts. p. 15-16. Ramzová, November 2-5, 2005
    9th Czech- Polish Workshop On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Abstracts
    9th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas
    Abstracts. 1st European Conference on Landslides. June 24-26.2002, Prague, Czech Republic
    Abstracts. The 3rd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas, Ramzová, November 8-10, 2001
    Anorganická pojiva na bázi siloxo-sialových skupin
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Comparative examples of landslide from Czech Republic and Slovakia
    Czech - Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudetten and Adjacent Areas /9./ - Abstracts
    Dlouhodobé pohyby pískovcových bloků v přírodní rezervaci Ostaš. Etapa 1994
    Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
    Gravimetrická měření v oblasti geodynamické sítě Vysočina
    Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
    Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
    Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
    Mining and environmental geophysics
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva
    North Bohemian Field Trip 1999: Field Trip Guide
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
    Proceedings of Czech-Polish Workshop on Testing of Composite Materials
    Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Area
    Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Areas
    Progress Report on ASPELEA Project, 2nd period (Oct. 1, 1998 - Sept. 30, 1999), IRSM AS CZ Prague
    Progress Report on ENSeRVES Project, 2nd period (July 1, 1998 - June 30, 1999), IRSM AS CZ Prague
    Propustnost vzorků vápence a slínovců - úložiště RAO Richard - IGHP
    Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 345(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
    Studie rašelinišť národního významu v Krušných horách
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové deformace a pseudokras
    Tenzometrická a geodetická měření při opravě sloupu na Letohrádku královny Anny v prostorách Pražského hradu
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
    Vývoj svahových pohybů sledovaných na Slovensku
    Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
    Zpráva o řešení projektu PECO 93 "Meteorological factors influencing slope stability and slope movent type: Evaluation of hazard prone areas" v roce l994