Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    ČHMÚ
Monografie
    14. Česko-slovenská bioklimatologická konference Bioklima - prostředí - hospodářství
    Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Bioklimatologie současnosti a budoucnosti. 15. československá bioklimatologická konference
    Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference
    Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference
    Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy
    Mikroklima porostů. Sborník ze semináře
    Vláhové poměry krajiny. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference
    Voda, půda a rostliny
    Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference