Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Česká botanická společnost
Monografie
    Diverzita, dynamika a management lesní vegetace
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty