Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    ŠGÚDŠ
Monografie
    8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov
    Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou