Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Štátný geologický ústav Dionýza Štúra
Monografie
    5. paleontologická konference
    5. Paleontologická konferencia,
    5. paleontologická konferencia : Zborník abstraktov
    5. paleontologická konferencia, zborník abstraktov
    5.paleontologická konferencia, zborník abstraktov
    8. paleontologická konferencia, Zborník abstraktov
    8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov
    Datovanie 2010. Zborník abstraktov
    Geochémia 2000 - Zborník referátov, Bratislava 7. decembra 2000
    Geochémia 2001 : zborník referátov
    Geochémia 2005, zborník referátov
    GEOCHÉMIA 2008 - Zborník vedeckých príspevkov z konferencie 4. Decembra 2008
    Geologický slovník. Zoopaleontológia
    Guide to geological excursions : 17th Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Slovak Republic
    Konferencie, semináre, sympózia
    Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov.
    Mineralia Slovaca
    Paleontologická konferencia, Sborník abstraktov
    Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve
    Slovak Geological Magazine
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    Spoločný kogres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti
    Zlinská A., ed.: 5. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. Konferencie, sympóziá, semináre.