Podrobnosti záznamu

Nakladatel
     Czech Speleological Society
Monografie
     Czech Speleological Society 2005-2008