Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Monografie
    Biogeografické členění České republiky. II. díl
    Chráněná území ČR, svazek II
    Chráněná území ČR, svazek III
    Chráněná území ČR, svazek V
    Chráněná území ČR, svazek VI
    Chráněná území ČR, svazek VII
    Chráněná území ČR, svazek VIII
    Chráněná území ČR, svazek X
    Chráněná území ČR, svazek XI
    Chráněná území ČR, svazek XII
    Chráněná území ČR, svazek XIII
    Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení
    Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR
    Jeskyně
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Příroda - Sborník prací z ochrany přírody. 3
    Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko
    Zlínsko, Chráněná území ČR II dílčí část: Geologická charakteristika Geomorfologická charakteristika charakteristika jednotlivých území a lokalit