Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    BRGM, Orleans
Monografie
    3rd Int.Symp. On Applied Isotope Geochemistry
    Proceedings, 3rd International Symposium on Applied Isotope Geochemistry