Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Monografie
    3. cyklický mineralogický seminář
    4. geotechnické sympozium
    19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991
    Brno a geologie : sborník příspěvků
    Český granát a drahé kameny v ČSSR
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl
    IV. konference o tavených horninách
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství
    Matematické a statistické metody v mineralogii
    Moderní identifikační metody v mineralogii
    Netradiční zdroje energie : Sborník přednášek
    Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
    Separační metody používané v mineralogii
    Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách
    Stříbrné minerální asociace v Československu
    VI. konference o silikátových surovinách
    XII. konference o biosféře