Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    GÚ SAV
Monografie
    . Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympozia Magurka 2000
    Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympózia Magurka 2000