Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Geofyzikální ústav SAV
Monografie
    Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike