Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Geografický ústav SAV
Monografie
    Časovo-priestorové aspekty tranformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
    Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
    International symposium on geomorphic response to land use changes. Abstract
    Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky
    Reflexia časovo-priestorových výskumov v geografii. Zborník abstratov
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí