Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Geologický ústav AV ČR, v.v.i
Monografie
    Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO)
    Hlavní rysy geologie spolkové země Lara, severozápad Venezuely
    Kaolinitické pískovce Krašovice - Trnová
    Kaolinitické pískovce Nekmíř - Horní Bělá. Závěrečná zpráva
    Komentář ke skutečnostem zjištěným při posuzování postupu těžebních stěn Velkolomu Čertovy schody - západ. Akce sanace a rekultivace severní stěny
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice - úvodní návrh odborné náplně
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění