Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Geologický ústav Akademie věd ČR
Monografie
    Horninové prostředí v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., Kbely. Fyzikálně-petrografický výzkum
    Kaolíny (Horní Bříza - Trnová)
    Kaolíny (žloutnutí)
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva
    Paleomagnetické a magnetostratigrafické výzkumy vybraných hornin - Karlovy Vary. Závěrečná zpráva
    Petrografický popis vyvřelin a pyroklastických hornin z lokality Tom Spring (oblast Parish Hanover), SZ. Jamajka
    Petrografický popis vyvřelin z lokality Bito Ramble východně od Kingstonu, Jižní Jamajka
    Prosecké podzemí. Geologická a montanistická studie
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)