Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Geologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i
Monografie
    Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina