Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
Monografie
    9th International Symposium on Pseudokarst