Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    International Union of Speleology and Karstology
Monografie
    ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts