Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí ČR
Monografie
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví.
    Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factors of forestry today
    Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
    Statistical environmental yearbook of the Czech Republic
    Statistická ročenka životního prostředí České republiky
    Statistická ročenka životního prostředí České republiky v roce 2006
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999