Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí České republiky
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    Atlas krajiny České republiky
    Konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Krajinotvorné programy
    Labe, řeka současnosti a budoucnosti
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998