Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Montanuniversität Leoben
Monografie
    Pyrolysis 2002 - 15th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis