Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Monografie
    11th Coal Geology Conference, Prague 2008, Volume of Abstracts
    Czechoslovak Paleontology 1990 (Adresses and Abstracts)
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
    Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982)
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
    Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986)
    Sborník VII. uhelně-geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty University
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
    Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982
    Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts