Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy
Monografie
    LXXXII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO;Ustroń 19-21 września 2013 r. WYZWANIA GEOLOGII REGIONU GÓRNOŚLASKIEGO W XXI WIEKU
    VI Polska konferencja paleobotaniki czwartorzedu. Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeznych jako zrodlo informacji o paleośrodowiskach i klimacie
    XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jeziorowskie, 6-10.09.2010