Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Slovenská technická univerzita
Monografie
    Geodézie. Souřadnicové systémy a zobrazení
    Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku
    Proceedings of Seminars on Computational Geometry SCG '98. 7
    Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch ALGORITMY 95