Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta
Monografie
    Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie