Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Monografie
    Acta Carsologica Slovaca./Slovenský kras. 39
    Dolný Vrch
    Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
    Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia