Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Society for Mining, Metallurgy and Exploration
Monografie
    Proceedings of the 6th US Mine ventilation symposium