Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    South African Institute of Mining
Monografie
    Rockbursts and seismicity in Mine. Dynamic rock mass response to minig