Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Turkish National Society for Rock Mechanics
Monografie
    Proceedings of the 6th Regional Rock Mechanics Symposium