Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    University of Helsinki, Department of Physics
Monografie
    Physical properties of meteorites and their role in planetology