Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Univerzita Karlova
Monografie
    2nd International Conference on Natural Glasses, Prague, September 21-25, 1987
    5th Meeting of the European clay groups
    9th International Eclogite Conference, Mariánské Lázně, August 6-9, 2011. Abstract volume
    Abstrakte
    Abstrakte 63. Jahrestagung Palaeontologische Gesellschaft
    Acta Universitatis Carolinae 1997 Geographica
    Carboniferous cones of Sporangiostrobus feistmanteli and their miospores
    Contribution of Czechoslovak palaeontology to evolutionary science 1945-1985
    Eleventh Conference on Clay Mineralogy and Petrology
    Eleventh Conference on Clay Mineralogy and Petrology in České Budějovice
    European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts
    European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts. Abstracts.
    European Coal Conference 95. Field Trip 3B. Upper Silesian Coal Basin
    Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše
    Global and regional scale modeling of dynamic processes in the Earth's mantle
    Lidé a ekosystémy : sborník přednášek
    Magmatic fabric development and overprints in granites: quantitative analysis and analogue modeling
    Mechanisms of deformation and fabric development in rocks with low melt content (the onset of melting and nearly complete crystallization). Doctoral thesis
    Ninth conference on clay mineralogy and petrology in Zvolen
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
    Proceedings of the 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology
    Proceedings of the 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology
    Proceedings of the Conference Granulites & Granulites 2009, Hrubá Skála, 13-15 July 2009
    Proceedings of the Paleontological Conference to 70. birthday of acad. V. Pokorný
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004
    The XIth Conference on Clay Mineralogy and Petrology, České Budějovice 1990
Seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica