Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Univerzita Palackého v Olomouci
Monografie
    6. Česko-slovenský paleontologický seminář, sborník abstraktů
    6. paleontologický seminář - Sbprník příspěvků
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, J. Zimák a P. Novotný (eds.)
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
    Říční krajina se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
    Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
    XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů