Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Vinogradov Geochemistry Institute
Monografie
    Theses to the Second International Symposium, Irkutsk, USSR, September 25-October 2, 1981