Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Vysoká škola báňská
Monografie
    9th Conference on Environment and Mineral Processing . Part I
    10th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1
    12th Conference on Environment and Mineral Processing - Part I
    Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek
    Mezinárodní vědecká konference
    Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Proceedings - 5th Conference on Environment and Mineral Processing
    Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment
    Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environmet
    Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing
    Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II: Mineral Processing. Part II, Mineral Processing
    Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB
    Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin