Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Vysoká škola báňská TU
Monografie
    4th Conference on Environment and Mineral Processing. 2
    Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 95 (DDECS 95). Proceedings of Seminar
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
    Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 8. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO '00. Sborník mezinárodní konference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO "98". Mezinárodní konference