Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Warsaw University of Technology
Monografie
    Reports on Geodesy
Seriál
    Reports on Geodesy