Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    s. n
Monografie
    1st IAGA Summer School
    7th International Workshop on Sand/Duststorms and Associated Dustfall
    11th International Conference Methods of absolute chronology : abstracts and programme
    54. pracovní konference České algologické společnosti : sborník
    First European Mineralogical Conference : abstracts
    Jak se dělá výstava [katalog výstavy]
    Lasers in the conservation of artworks LACONA IV
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 5
    Proceedings of the 12th Biennial SGA Meeting
    Réva a krajina : sborník přednášek
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
    X International Eclogite Conference : abstract volume
    XII. International ichnofabric workshop : abstracts