Podrobnosti záznamu

Jméno
   ,
Autor článku
   Acidification and Acid Rain
   Anomalously hot gradient of Barrovian sequence at the eastern margin of the Bohemian Massif: an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
   Are inverse changes in Al and Si concentrations coupled in lakes recovering from acidification?
   Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
   Beryllium in Czech freshwater and sediment
   Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
   Can we use mantle normalization and metal ratios for identification of PGE sources in metal-rich black shales
   Climate warming accelerates decrease of aluminium concentrations in acidified lakes
   Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
   Deformation mechanisms and P-wave velocity patterns from mylonitic metagabbros deformed at amphibolite and granulite facies conditions
   Deformation Mechanisms, Mineral Chemistry, and P-wave Patterns from Mylonitic Metagabbros Deformed at Amphibolite and Granulite Facies Conditions
   Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
   Dlouhodobý výzkum šumavských jezer- výstupy pro lesnickou praxi
   Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif
   Environmental Chemistry of Beryllium
   Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
   Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
   Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America
   Geologická minulost Lednice a jejího okolí
   Heterogeneous response of central European freshwaters to decreased acidic atmospheric deposition
   The history of metal pollution recorded in the sediments of Bohemian Forest lakes: Since the Bronze Age to the present
   Holocene subfossil chironomid stratigraphy (Diptera: Chironomidae) in the sediment of Plešné lake (the Bohemian Forest, Czech Republic): Palaeoenvironmental implications
   How much acidification has occurred in Prášilské lake since preindustrial times?
   Hydrogeochemical methods
   Hysteresis in reversal of central European mountain lakes from atmospheric acidification
   Impact of ice house climate on tropical vegetation and plant evolution
   Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
   Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
   Increasing temperature decreses aluminum concentrations in Central European lakes recovering from acidification
   Influence of microstructures on rheology of amphibolites during folding: example from the Jeseník Amphibolite Massif
   Internet database of decorative and building stone
   Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene
   Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
   Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu
   Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
   Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
   Lithium isotope fractionation at the soil-plant interface
   Long-term forest soil acidification, nutrient leaching and vegetation development: Linking modelling and surveys of a primeval spruce forest in the Ukrainian Transcarpathian Mts
   The long-term succession of cladoceran fauna and palaeoclimate forcing: a 14,600 - year record from Plešné Lake, the Bohemian Forest
   Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1 : 50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
   Metamorphic Zonality of the Jesenik Amphibolite Massif and its Influence on Deformation of Amphibolites during Folding
   Modelling reversibility of Central European mountain lakes from acidification: Part I - the Bohemian forest
   Modelling reversibility of central European mountain lakes from acidification: Part II - the Tatra Mountains
   Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
   Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
   Palaeozoic amalgamation of Central Europe: new results from recent geological and geophysical inverstigations
   Paleoenvironmentální výzkum na hradišti Vladař
   Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
   Photochemical source of aluminium for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
   Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
   Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé lakes
   Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (Moldanubikum, Český masiv)
   Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
   Recovery from acidification in European surface waters
   Regional scale evidence for improvements in surface water chemistry 1990-2001
   Response of alpine lakes and soils to changes in acid deposition: the MAGIC model applied to the Tatra Mountain region, Slovakia-Poland
   Response of sulphur dynamics in European catchments to decreasing sulphate deposition
   Sedimentary deposits of Bohemian Forest lakes as an Archive of pollution by metals
   Složení povrchových vod na území NP Šumava
   Smectite-to-illite alteration in salt-bearing bentonites, the East Slovak Basin
   Soilid-water partitioning of lements in Czech freshwaters
   Sto třicet let výzkumu šumavských jezer
   Stratigraphy and correlation of the Grund Formation in the Molasse Basin, Northeastern Austria, (Middle Miocene, Lower Badenian)
   A study of the distribution of lead, cadmium and copper between water and kaolin, bentonite and a river sediment
   Sulfur and nitrogen emissions in the Czech Republic and Slovakia from 1850 till 2000
   Sulphur and nitrogen fluxes and budgets in the Bohemian Forest and Tatra Mountains during the Industrial Revolution(1850-2000)
   Švarcenberk: referenční lokalita pozdního glaciálu
   Trace elements in Bohemian Forest lakes
   Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
   Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer
   Výzkum melechovského granitového masívu
   Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
   Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998